marka

Global bir marka olma yolunda uzun ve yorucu uğraşlar veren Bozatlı Kağıt Marmaris markalı ürünleriyle bu süreci tamamlama çabasındadır. Dış pazarlarda da markanın tanınırlılığı sağlama noktasında gayretler gösteren Bozatlı reklam kampanyalar ile düzenli iletişim kurulmasını sağlamıştır.

Global düşünüp, yerel hareket etmeyi bir vizyon haline getiren Bozatlı yeni pazarlara açıldığında yerel tüm unsurları dikkate almıştır. O bölgenin kültürü, demografik ve sosyo ekonomik yapısına göre yerel bir strateji izlemiştir.

Sanayinin gelişimi ve entegrasyon sürecinde, global pazarın baskıları, yoğunlaşan rekabet, pazarlamanın ve marka olmanın gerekliliğini eskiye oranla daha fazla hissettirmiştir. Türkiye’deki ekonomik koşullar ve işletme maliyetleri, pazarlama reklam maliyetlerinin ağırlığı dolayısıyla marka olmak uzun vadeli bir süreç halini almıştır. Marmaris kriz ortamları bir fırsat olarak değerlendirerek günü birlik kazançlar la firmaya daha karlı bir konuma getirmiştir. Bozatlı istikrara kavuşmuş bir ekonomi ile önümüzdeki dönemde markaya daha fazla yatırım yapacaktır.

Tüketicilere sağlanan katma değer ile duygusal fayda ve sosyal sorumluluk unsurları üzerinde duran Bozatlı, Marmaris’i bir ürün ve hizmet olmanın yanı sıra bir kültür, yaşam tarzı, statü ve duygusal bağları da kapsayan bir bütün olarak ifade etmektedir. Bu yüzden tüketici ile kurulan ilişkinin stratejik, tutarlı ve doğru olması konusunda hassasiyet göstermektedir.