kalite-p
  • Pazarda rekabet şansımızı artıracak yönde, fikir üretimi ve çalışmalarını desteklemek, pazara yeni ürünler kazandırmak.
  • Müşteri sadakatini kazanmak; var olan müşteri ilişkilerinin daha da kuvvetli ve kalıcı olması için müşteriye verilen sözlerin, bütün olanaklar kullanılarak yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması.
  • Teslimat sürecinde memnuniyeti sağlayacak yaklaşımda bulunmak; müşteriden siparişin alınmasından teslim edilmesine kadar geçen sürenin müşterinin beklentilerini karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi, bu süredeki mal ve bilgi akışının sürekli iyileştirilmesi.
  • Sürekli gelişim yapmak; Kalite yönetim sistemine uygun olan firmamızda sistemin etkinliğinin ölçülmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması.
  • Marmaris Yönetim kadrosu ve çalışanları; kalitenin bireysel başarılarla değil, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirileceğinin ve bir yasam biçimi olduğunun bilincindedir.
Vector simple black calligraph ornamental decorative frame pattern